ســایت رسمی باشگاه ســایپا لرستان
 
 
اول اخـــــــلاق ، دوم درس ، ســــوم ورزش
 

معرفی تیم فوتبال جوانـــان سایپا لرستان

(سال 1390)
اسامـــی بازیـــکنان :


علی فرازمند ، شاهرخ عطاری ، رضا تقی پور ، پویا زارعی ، وحید سوری ، سجاد امیری ، علی محمدیان ، حسین باباعلی ، پیمان فتحی ، علیرضا صادقی ، رضا گلابتون ، حسین طاهری ، رضا یاراحمدی ، محمد احمد پوریان ، محمد میرزاوند ، رضا بیرانوند ، آرش وکیلی ، علی مولایی ، محمد یاری نژادیان ، آرش احمدی ، مهدی نظری ، عارف پیری ،امیر رحمتی ، حسین رحیمی ، اشکان رشنو ، میلاد زاهدی ، جواد جوزیان ، محمد دالوند ، سامان دالوند ، محسن دالوند ، حمید رضا گلابتون ، ایمان سلاحورزی ، مهدی سگوند ، محمد جهانی ، فرهاد بیرانوند ، هوشنگ رمضانی ، حسین مرادی زاده ، علی خادمی ،